نگهداری از گیاهان آپارتمانی

آبیاری بیش از حد گیاهان آپارتمانی

معمولا مردم فکر میکنند هرچه آب بیشتری به گیاهشان بدهند، بهتر است؛ در صورتی که اولین علت مرگ گیاهان به علتآبیاری اشتباه و مخصوصا زیادهروی در آبیاری است. با این روش مهلک بهراحتی میتوانید گیاهتان را راهی دیار باقی کنید. گرچه شما بیتقصیرید و مطمئنا میخواهید از او مراقبت کنید و جلوی تشنگیاش را بگیرید ولی مسئله اینجاست که با آب فراوان ریشهها غرق میشوند. درواقع با این کار خاک اشباع شده و هیچ خلل و فرجی برای حضور اکسیژن و تنفس در بین ذرات خاک باقی نخواهد ماند.

تشنگی گیاهی

دومین مشکل اصلی در مرگ گیاهان نیز مربوط به آب است و از نبود آب به میزان کافی ایجاد میشود. شاید شما نسبت به آنها بیتفاوت باشید ولی آنها با فریاد تشنگی سعی میکنند از راه نشانههای بیرونی به شما نشان دهند که آب میخواهند. گاهی این تلاش تا زمانی که تنها جسدی خشک و بیجان باقی بماند، بینتیجه میماند. نیاز آبی متفاوت در گیاهان بستگی به دما، نور و زمان (فصل سال) دارد. برخی گیاهان خاک خشک و برخی خاک مرطوب را دوست دارند.

سرما، قاتل گیاهان آپارتمانی

گیاهان نیز مانند انسانها با طیف متنوعی از دما تطبیق دارند ولی دمای پایین و سرما در این طیف قرار نمیگیرد. همانطور که ما دوست نداریم در اثر یخزدگی و سرما انگشتانمان گزگز کند و بیحس شود، گیاهان هم از سرما بیزارند و ریشههایشان آسیب میبیند.

آفات و بیماریهای گیاهی

آفات و حشرات شیره گیاهی را میمکند و این برای گیاهان همچون کابوس میماند. در بین روشهای مرگبار، آفات از موارد غیرقابل کنترل هستند. اگر دیر متوجه آنها شوید و با تاخیر به دنبال درمانشان بروید، همهچیز از دست رفته است ولی حتی در این صورت بهطور کامل رهایشان نکنید؛ زیرا آفاتی به غیر حلزون و لیسه یکشبه گیاه را نابود نمیکنند و شاید امیدی برای زنده بودن باشد.

تاریکتر از تاریکی

در موارد نادر یک گیاه از نور بسیار کم از پا درمیآید. پس اگر به این مرحله دست پیدا کردهاید باید مدال ظلم مداوم به گیاهان آپارتمانی را دریافت کنید. برای برطرف کردن نگرانیتان از سلامت گیاهان باید تلاشهای جدیتری انجام دهید.

بستر نامناسب گیاهان

هر گیاه نیاز به خاک متناسب با خود را دارد که برگرفته از زیستگاه و محیط طبیعی خودش است. برای همه گیاهان نباید از یک نوع خاک و ترکیبهای مشابه استفاده شود. برای مثال کاکتوسها نیاز به آب کمی دارند؛ به همین دلیل بستر رشدشان از خاکهای سبک و ماسهای تشکیل شده است.

میخک طلایی در شبکه های اجتماعی
پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب
پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب
تمامي حقوق اين وب سايت براي گلفروشي ميخك طلايي محفوظ ميباشد.