پرورش و نگهداری بنجامین

راي اشخاصي كه در نگهداري گياهان آپارتماني تازهكار هستند، نگهداري بنجامين توصيه نميشود زيرا گياه خيلي حساسي است و به مراقبتهاي مخصوصي نياز دارد

بنجامين از آن دسته گياهاني است كه در خيلي از خانهها پيدا ميشود ولي افراد كمي هستند كه بهخوبي از روشهاي نگهداري آن آگاهند و دقيقا ميدانند چطور با گياه برخورد كنند، در واقع وقتي اين گياه را ميخرند پر برگ و شاداب است اما بعد از مدتي ماندن در اتاق آن شادابي روزهاي نخست خود را از دست ميدهد

اين گياه بسيار زيبا از خانواده انجير (موراسه) كه برگهاي كوچك با رنگ سفيد و سبز بهصورت ابلق دارد، معمولا بنجامين را بهدليل حساسيت بالا و مقاومت كم در برابر عوامل محيطي روي فيكوس بنجامين پيوند ميزنند تا مقاومتر شود

بنجامين عاشق نور است

اين گياه به نور بيشتري نسبت به ساير گياهان آپارتماني نيازمند است اما تابش مستقيم آفتاب را تحمل نميكند، در واقع بايد گفت معمولا بهترين نور در حالتي است كه گلدان زير سايهبان جنوبي قرار گيرد كه آفتاب به گلدان گياه برسد اما به برگهاي گياه آفتاب نتابد و برگها در سايه (نور كامل) باشند

برای بنجامين دماي معمولي اتاق مناسب است

اول از همه بايد بگوييم كه اين گياه در زمستان بايد حتما در اتاق نگهداري شود چون نسبت به سرما حساس است و كمترين درجه حرارتي كه ميتواند تحمل كند 15درجه است اما در تابستان تا 24درجه سانتيگراد را به راحتي تحمل ميكند

تكثير درخانه مشكل است

تكثير اين گياه در آپارتمان مشكل است؛ براي تكثير از قلمههايي كه حداقل يك برگ به همراه دارد استفاده شود يعني خوابانيدن هوايي شاخههايي كه برگهاي پايين خود را در بهار از دست دادهاند

سطح خاك بايد خشك شود

گياه را زماني آبياري كنيد كه كاملا سطح خاك خشك شدهباشد در واقع بايد به اندازه يك انگشت زير خاك را بازديد كنيد، اگر خشك بود گياه را آب دهيد. بايد بدانيد در بسياري خانهها بهدليل رعايت نكردن اين مسئله و آبياري بيشازاندازه گياه از بين ميرود. بهتر است از آبي كه چند ساعت در محيط بوده و هم دماي محيط است براي آبياري استفاده شود، هرگز گياه را با آب سرد آبياري نكنيد

شستن برگها فراموش نشود

اگر بخواهيد برگها هميشه براق باشند ماهي يكمرتبه بايد برگها را شستوشو داد و اينكار بوسيله اسپري مخصوص براق كردن برگها انجام ميشود

آفتهايي كه به گياه حمله ميكنند

لكههاي پهن، آبكي و سياه روي برگها نشانه بيماري قارچي روي فيكوس است كه ميتوانيد لكهها را با آب و صابون خيس كنيد. تار عنكبوتي شدن سطح زير برگها هم حاصل فعاليت كنه قرمز است. با سمپاشي توسط كنهكش يا حشرهكش نفوذي، علائم را برطرف كنيد

خاك مخلوط دوست دارد

بهترين خاك براي اين گياه خاك كمپوست (خاكبرگ) يا كود حيواني يا خاك لوم است يعني مخلوطي از شن، رس و مواد آلي (برگ پوسيده)

كود فراموش نشود

كود موردنياز اين گياه را ميتوان ۳گرم در ليتر، هر 2 هفته يكبار، از اواخر زمستان تا مهر، مورد استفاده قرار داد. هنگام زمستان هرگز نبايد كود مصرف كرد. براي اين گياه بهتر است از كود كامل استفاده كنيد كه معروف است به كودهاي NPK كه با ماركهاي مختلفي در بازار وجود دارد

آنچه بايد درباره گياه بدانيد

-چون بنجامين نسبت به تغيير عوامل محيطي بسيار حساس است و با كمترين تغييري برگهاي آن ريزش ميكند، از چرخاندن و جابهجايي گلدان بپرهيزيد

-هنگامي كه گياه تازه خريداري شده را به خانه ميآوريد برخي از برگهاي آن زرد يا قهوهاي ميشوند؛ انتظار نداشته باشيد برگهاي زرد يا قهوهاي يا ريخته، مجددا رشد كنند، در عوض بهتر است مراقبت كنيد كه محيط گياه كاملا مناسب باشد. برگهايي كه از اين پس ميرويند ميتوانند رشدونمو خوبي داشته باشند

- اگر در زمستان هوا سرد شود يا آب سرد به گلدان بدهيد معمولا برگهاي پاييني گياه بهتدريج لكهدار و از بوته جدا ميشود. به ياد داشته باشيد كه آب بايد حداقل 15 درجه حرارت داشته باشد

-اگر برگها سالم و سبز هستند ولي سقوط ميكنند احتمالا نور كم است، گلدان را به روشنايي ببريد. كمآبي هم موجب اين عارضه ميشود، پس آبياري را منظم كنيد. بعضي مواقع سردشدن ناگهاني اتاق و آبياري با آب سرد علت ريزش برگ سبز است

-اگر برگها خشك و شكننده هستند، هواي محيط گرم و خشك است آبياري را بيشتر كرده و غبارپاشي روزانه را فراموش نكنيد

میخک طلایی در شبکه های اجتماعی
پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب
پرداخت آنلاین با تمامی کارت های عضو شتاب
تمامي حقوق اين وب سايت براي گلفروشي ميخك طلايي محفوظ ميباشد.